Skip to main content

Årsregnskab og årsafslutning

Det er din pligt at bogføre din virksomheds indtægter og udgifter så du altid kan vise et regnskab frem hvis skat skulle bede om det. Årsregnskabet eller årsrapporten består af…
Frank
11. august 2020

XBRL indberetning

(eXtensible Business Reporting Language) Et internationalt filformat som bl.a. bruget til at indrapporterer virksomhedens årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Frank
11. august 2020

Udgifter

Alle de ting du skal betale altså dine forpligtelser, husleje, bil forsikring, afgifter og vare du har købt m.m.
Frank
11. august 2020

Told

Told er en afgift, på importerede og i sjældne tilfælde eksporterede varer. Hvis der er tale om omfattende told afgifter kan det være nødvendigt med en revisor med speciale i…
Frank
11. august 2020

Revisorpåtegning

Godkendelse af selskabets årsregnskab af den tilknyttede revisor. I forbindelse med dette kan revisor tilknytte kommentarer, hvis der er forhold i regnskabet som revisor mener, er relevante i forbindelse med…
Frank
11. august 2020

Revisionsbistand

Er den assistance en revisor yder i forbindelse med f.eks. dit årsregnskab.
Frank
11. august 2020

Revision

Revision har til formål at sikre et retvisende billede af virksomhedens økonomi, ved at revidere virksomhedens regnskab i forbindelse med afslutningen af virksomhedens regnskabsår.
Frank
11. august 2020

Regnskabsaflæggelse

Består i at gøre regnskabet færdigt eller at dette fremvises eller sender til investorer eller andre interessenter i virksomheden eller til SKAT.
Frank
11. august 2020

Postering

En postering opstår hver gang der er en transaktion i dit regnskab altså hver gang der debiteres eller krediteres på en konto fra din kontoplan i dit bogholderi. Der kan…
Frank
11. august 2020

Perioderegnskab

Det kan være nødvendigt at lave et perioderegnskab, f.eks. i forbindelse med et møde med banken, ved et perioderegnskab udføres alle de opgaver der normalt laves i forbindelse med et…
Frank
11. august 2020