Debitorstyring

Hvis din virksomheds debitorfunktion ikke bliver regelmæssigt fulgt op, risikerer du at tabe betydelige mængder penge. Amesto AccountHouse varetager eller hjælper med kundeindbetalinger og har stor fokus på rutiner og kontinuerlig opfølgning, som bidrager til færre frustrationer og stabil økonomi i din virksomhed.

Debitorfunktionens vedligeholdelse indholder hos Amesto AccountHouse fakturering, registrering af indbetalinger, rykkerkørsler, telefonisk opfølgning, inkassooverdragelse og håndtering/ videreformidling af korrespondance og håndtering af indsigelser mellem din virksomhed og jeres kunder.

Styring af debitorer kræver kontinuerlig opfølgning og standardiserede arbejdsgange. Vi har indarbejdet rutiner og faste processer med vore medarbejdere i arbejdet med debitorstyring, som udføres i virksomheden eller fra vores shared servicecenter. Udover det rutinemæssige arbejde støtter vi også opbygningen af bl.a. optimal udnyttelse af økonomisystemet, automatiske processer, kontoudtog af rente og gebyrnotaer samt rykkerskrivelser.

Ved debitorstyring hos virksomheder med større kundeportefølje via vores shared servicecenter, etableres ofte dataintegration eller udveksling af posteringer og data, som giver virksomheden indblik i den øjeblikkelige situation. Vi har konkret erfaring med blandt andet håndtering af en debitorfunktion med ca. 50.000 kvartalsfakturerede kunder og arbejdet med debitorfunktionen udføres af kompetente medarbejdere med forståelse for en passende, men også præcis tone overfor virksomhedens kunder.

Få et uforpligtene møde

Vidste du at…

  • Manglende debitorstyring betyder uhensigtsmæssigt højt timeforbrug på jeres kunder.
  • De fleste virksomheder ikke kredittjekker deres kunder før de indgår samhandel.
  • Små og mellemstore virksomheder er dem, der bruger mest tid på at inddrive deres tilgodehavende.
  • Du yder meget kredit og mister renter, når du ikke får dine penge rettidigt.
  • Mange virksomheder ikke overholder deres egne rykkerprocedurer. Hvis de overhoved har en.
  • Det er hensigtsmæssigt at tjekke en virksomheds kreditværdighed hvis den bliver opkøbt, dens juridiske form ændres eller der skiftes selskabsform.