Erstatningsferie – når du er syg i ferien

Syg i ferien – Erstatningsferie?

Hvis uheldet skulle være ude, og en medarbejder bliver syg i forbindelse med afholdelse af ferie, kan det være rart for både medarbejder og arbejdsgiver, at kende de overordnede regler for hvornår man har ret til eller krav på erstatningsferie.

Der er en række informationer, der skal være styr på før der kan bevilges erstatningsferie:

  • Hvornår er medarbejderen blevet syg? Før eller efter at ferien officielt er begyndt?
  • Har medarbejderen meldt sig syg rettidigt?
  • Kan der fremvises en lægeerklæring?
  • Hvor mange feriedage har medarbejderen været syg?

Reglerne afhænger af om medarbejderen er blevet syg før eller efter ferien er påbegyndt. Ferien defineres som at være påbegyndt ved normal arbejdstids begyndelse på medarbejderens første feriedag.

SYG FØR FERIEN

Hvis en medarbejder bliver syg før feriens start, afholder medarbejderen ikke ferie, men vil være sygemeldt i stedet, og får dermed tildelt erstatningsferie som kan afholdes på et senere tidspunkt.

Følgende krav skal være opfyldt for at opnå erstatningsferie:

  • Sygdommen skal anmeldes efter de regler som er gældende hos virksomheden for anmeldelse af sygdom.
  • Medarbejderen skal kunne dokumentere sygdommen ved en tro- og love erklæring eller en lægeerklæring efter virksomhedens almindelige regler.

SYG UNDER FERIEN

Hvis en medarbejder bliver syg efter at have påbegyndt ferien, skal sygdommen også i dette tilfælde meldes efter virksomhedens gældende regler herfor, og sygemeldingen skal forlægge på den første sygedag.

Følgende krav skal være opfyldt for at opnå erstatningsferie:

  • Medarbejderen skal indhente en lægeerklæring udstedt på første sygedag – Dette gælder også hvis medarbejderen er på ferie i udlandet.
  • Medarbejderen har først krav på erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), dvs. ved 7 dages sygdom, vil der kun blive tildelt 2 erstatningsferiedage. Bemærk at de 5 karensdags kan fordeles over flere ferieperioder i samme ferieår.

Dette er gældende såfremt medarbejderen har optjent fuld ferie, dvs. 25 feriedage.
Hvis medarbejderen ikke har optjent fuld ferie, vil der være tilsvarende færre karensdage. F.eks. så vil en medarbejder der har optjent 20 feriedage kun have 4 karensdage.

Såfremt ovenstående kriterier er opfyldt, vil medarbejderen have ret til erstatningsferie.
Erstatningsferie kan enten afholdes i forlængelse af at medarbejderen bliver raskmeldt eller på et senere tidspunkt.
Når medarbejderen raskmelder sig, skal det oplyses til arbejdsgiveren om man ønsker at afholde resten af ferien, eller ønsker at påbegynde arbejdet igen.
Hvis medarbejderen ikke kan nå at afholde erstatningsferien inden ferieåret udløber, har man ret til at overføre det til det efterfølgende ferieår.
Bemærk at erstatningsferie kun er en mulighed ved egen sygdom, dvs. ikke børns sygdom etc.
Ovenstående omfatter kun feriedage og ikke feriefridage, da disse ikke er underlagt ferieloven.
Der kan være specifikke hensyn at tage såfremt virksomheden er underlagt en overenskomst.

Rigtig god sommer

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL? #ASKMORE

Få et uforpligtende møde

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af lønadministration, lønvikarer og HR