Skip to main content

Årsregnskab og årsafslutning

Det er din pligt at bogføre din virksomheds indtægter og udgifter så du altid kan vise et regnskab frem hvis skat skulle bede om det. Årsregnskabet eller årsrapporten består af resultatopgørelse (driftsregnskab), balance samt bevægelser i egenkapitalen.