Egenkapital

Er ejerens/ejernes andel af finansieringen i virksomheden.