Skip to main content

Lønsystemer

Eksempler: Dataløn (Multidata), Dan løn, Multiløn (Multidata), Microsoft Dynamics C5 løn, Lønservice (Multidata)