Skip to main content

Revision

Revision har til formål at sikre et retvisende billede af virksomhedens økonomi, ved at revidere virksomhedens regnskab i forbindelse med afslutningen af virksomhedens regnskabsår.