Skip to main content

Revisorpåtegning

Godkendelse af selskabets årsregnskab af den tilknyttede revisor. I forbindelse med dette kan revisor tilknytte kommentarer, hvis der er forhold i regnskabet som revisor mener, er relevante i forbindelse med godkendelsen af regnskabet.