Skip to main content

XBRL indberetning

(eXtensible Business Reporting Language)
Et internationalt filformat som bl.a. bruget til at indrapporterer virksomhedens årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.