Amesto AccountHouse

HR samt løn- og personaleadministration

Brug Amesto som din eksterne personaleadministration

Hjem » HR

Amesto ACCOUNTHOUSE

HR, Løn- & Personaleadministration

HR, løn- og personaleadministration kan mange virksomheder med fordel outsource.
Læs mere om, hvordan Amesto kan hjælpe som ekstern afdeling.

HR-, løn- og personaleadministration er en stadigt større del af mange virksomheder – store som små. Mange kender HR som en personaleafdeling frem for en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier. HR bidrager også til virksomhedens bundlinje, og denne kan vokse positivt med den rette indsats.

HR-afdelingen skal i dag have kompetencer inden for strategisk udvikling af virksomheden, administration af medarbejdere, ansættelser, fratrædelser, planlægning af firmafester, juridisk bistand til ansatte og ledere samt være ansvarlig for uddannelser/kurser. Alt dette og meget mere ligger ofte hos få personer.
Derfor oplever vi hos Amesto, at stadigt flere virksomheder er interesseret i at outsource deres personaleadministration, så de kan fokusere på kerneforretningen og bundlinjen. Det er trods alt denne, der skal sikre, at de ansatte også har et job fremover.

Vil du høre mere om muligheden for outsourcing af personaleadministration?
Udfyld vores kontaktformular her, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt >

Sæt fokus på den vigtigste ressource: Personalet

De ansatte er den vigtigste ressource i enhver virksomhed, og derfor er der stor konkurrence om de dygtigste. Som virksomhed er det vigtigt at have styr på processer, jura og personalepleje. Mangel på samme vil hurtigt føre til, at engagement, tilfredshed og produktivitet falder. Dette gælder uanset størrelsen på virksomheden.
Så selvom virksomheden møder udfordringer, som f.eks. er knyttet til personalepolitik, højt sygefravær eller forandring i organisationen, så er det vigtigt at have en velfungerende HR-funktion.
På den måde sikrer du, at de udfordringer, I bliver stillet overfor, bliver håndteret så godt som muligt. Dermed kommer medarbejderne så let som muligt igennem enhver udfordring. I situationer med udfordringer er det godt at vide, hvad du må og ikke må. Samt, ikke mindst, hvordan du sikrer, at processen gennemføres på en smidig og god måde.

Få hjælp til personaleadministration og HR-services

Amesto hjælper jer med at få styr på jeres håndtering af medarbejderne, så I kan koncentrere jer om jeres kernekompetencer.
At arbejde med HR-, løn- og personaleadministration er tidskrævende og kræver specialiserede kompetencer.

Ved at vælge vores HR-services sikrer du, at dem, der udfører din personaleadministration, altid har HR som deres kernekompetence.

Dette vil hjælpe jer til at reducere omkostninger, spare tid og få en bedre struktur på HR-arbejdet.

Vores erfarne HR, løn- og personalemedarbejdere varetager opgaven, og tilknyttes direkte til virksomheden som faste kontaktpersoner. Vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres personaleadministration. Udfyld vores kontaktformular og fortæl om jeres ønsker og behov.

Amesto  Payroll

“HR er langt fra noget med kun bløde værdier der ikke giver noget på bundlinjen…”

Sparring om HR- Løn- og personaleadministration

Det kan være ressourcekrævende at følge med i den løbende udvikling af lovgivning, regler og overenskomster på løn- og HR-området. Hos os kan du få kompetent sparring til:

Ledelse, ansættelsesforhold og gældende regler indenfor funktionærloven
Krav til ansættelseskontrakter
Opsigelseskriterier
Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
Udstationering af medarbejdere
Administration af uddannelse og kurser
Med vores HR-service er du garanteret en professionel HR-sparringspartner med ajourført viden om gældende regler, overenskomster og lovgivning i øvrigt. Dette sikrer dig en opdateret håndtering af din personaleadministration, hvor du minimerer de løbende omkostninger.

Vi tilbyder rådgivning  og sparring på HR- Løn- og personaleadministration. Vi kan eksempelvis rådgive om, hvordan vi kan effektivisere HR-processerne i din virksomhed.

Herudover kan vi vejlede og sparre i forhold til den gældende lovgivning og praksis på HR-området, medarbejderforhold eller rapportering.

Vi yder support hvor du har brug for det via e-mail, telefon – eller ude hos dig i din virksomhed.

Dokumenthåndtering

Som arbejdsgiver skal du kunne dokumentere de aftaler, du laver med dine medarbejdere, samt sikre at de dokumenter som laves mellem dig som arbejdsgiver og dine medarbejdere overholder alle regler og love på de enkelte områder. Amesto vil kunne hjælpe med blandt andet.

 • Udarbejdelse af ansættelsesaftaler, fratrædelsesaftaler, tillæg, advarsler og opsigelser
 • Udarbejdelse af nye standarddokumenter
 • Udarbejdelse af personalepolitikker
 • Gennemlæsning af kontraktudkast samt sparring om dette
 • Udarbejdelse af personalehåndbog/medarbejderhåndbog
 • Håndterer alle Medarbejder Udviklings Samtale-skemaer (MUS) samt skabe overblik over indhold
 • Håndtere barselsaftaler
 • Refusionsansøgninger

AMESTO PAYROLL

Lønadministration giver mange fordele

 • Mindre afhængighed af interne ressourcer
 • Fortsættelse af virksomhedens nuværende lønsystem eller mulighed for at benytte lønsystemer via Amesto
 • Skræddersyede og skalerbare løsninger, der kan ændres i takt med udvikling og behov
 • Gennemprøvede og fleksible arbejdsgange inden for mange brancher
 • Sikkerhed for, at medarbejderne får den rigtige løn til tiden
 • Fast kontaktperson
 • Backup ved sygdom og ferie

Har du nogle spørgsmål? #askmore

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af løn og HR