Amesto AccountHouse

Ejendomsadministration og bogholderi

Hjem » Interim » Interim Ejendomsadministration

Amesto AccountHouse

Ejendomsadministration og bogholderi

Opgaverne der skal løses i bogholderiet for ejendomsadministration kan tilrettelægges i god tid og dette er en fordel for dig.

Når du får lavet din ejendomsadministration og bogholderi hos os sørger vi for betalingsstyring herunder lejeopkrævning, udsendelse af rykkere, andre indbetalinger samt ophævelser.

Alle udbetalinger både periodiske og løbende sker under fornøden kontrol og accept fra ejer.

Vi fremsender oplysninger til målefirmaer som udarbejder forbrugsregnskab og efter udsendelse til lejer tager vi os af tilbage- og efterbetaling og vurderer fremtidige reguleringer i forhold til acontoopkrævninger. Vi bestiller også måleaflæsning ved fraflytning.

Vi laver den løbende bogføring og rapportering efter aftale til ejer kvartalsvis eller halvårligt i form af resultat- og statusopgørelse, som også danner grundlag for revisors aflæggelse af årsregnskab.

På baggrund af forudsætninger og sammenhænge i tidligere regnskaber laver vi budgetter og budgetopfølgninger i forhold til realiserede tal.

Vores medarbejdere vil underrette ejer løbende om korrespondance med myndighederne.

Forvaltning for udlejer indeholder:

 • Fakturering (efaktura, aftalegiro, mail)
 • Regulering, indeks- og markedsregulering
 • Afregning af fællesafgifter
 • Varsling på kritiske datoer
 • Dokumentløsning
 • Beregning af mva-grad
 • Indhentning af mva-erklæring
 • Håndtering af justeringsregler
 • Arealforvaltning med integreret tegningsløsning
 • Indtægtsbudgettering
 • Værdivurdering
 • Rapportering

Amesto AccountHouse

“Vores erfarne økonomimedarbejdere varetager din opgave, og vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres økonomi”

NORDIC SHARED SERVICE CENTER

Få hjælp til det meste

Uanset om du har brug for nye forretningssystemerVikarer til økonomi eller hjælp til regnskab, løn og HR så kan du få det hos os. Vi er en one-stop-shop og du kan få alt den hjælp du har brug for til, at drive din virksomhed i Norden.

Amesto AccountHouse

Fleksible vikaraftaler når du har brug for dem.

Du har mulighed for at få lavet forskellige aftaler f.eks. for

 • En specifik opgave.
 • Fast defineret periode.
 • Et løbende vikariat.
 • En backup funktion af den nuværende lønfunktion.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL? #ASKMORE

Få et uforpligtende møde

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af lønadministration, lønvikarer og HR