Økonomiske Fagudtryk

Hvad er en lønbogholder, en revision eller et bogholderi?

Vi har samlet definitioner på økonomiske fagudtryk her på siden så du har mulighed for at finde en forklaring på de mest brugte ord.

En afstemning af en konto i regnskabet til f.eks. et eksternt dokument som f.eks. et kontoudtog fra banken eller en leverandør.

Det er din pligt at bogføre din virksomheds indtægter og udgifter så du altid kan vise et regnskab frem hvis skat skulle bede om det. Årsregnskabet eller årsrapporten består af resultatopgørelse (driftsregnskab), balance samt bevægelser i egenkapitalen.

En balance består at 2 dele en kapitalanvendelse (Aktiver) og en kapitalfremskaffelse (Passiver). Balancens to sider skal altid give samme total.

Et bilag er en bon, en kvittering, en faktura, en regning, rejse kvitteringer, mail kvitteringer mm. Alle de ting du modtager, som dokumentation for dit køb og dit salg

Disse programmer giver dig mulighed for at bogføre dit regnskab digitalt og der er mange programmer at vælge imellem f.eks. e-conomic, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics C5, Oracle, Mamut, SummaSumarum, SAP, Microsoft Dynamics Nav, Winfinans og mange flere.

Vores bogholdere står for at opsamle data, i samarbejde med dig, i forbindelse med bogføringen.

Debit bruges når en debetkonto tilskrives penge.

En debitorer er virksomhedens kunder. Ved at bruge et debitorbogholderi i virksomheden, bogføres omsætningen på debitorerne på den enkelte debitor, i stedet for direkte på banken. Det betyder at virksomheden løbende har et overblik over de fremtidige betalinger og en omsætningshistorik på den enkelte kunde tilgængelig i regnskabet.

Ved at bruge et debitorbogholderi i virksomheden, bogføres omsætningen på debitorerne på den enkelte debitor, i stedet for direkte på banken. Det betyder at virksomheden løbende har et overblik over de fremtidige betalinger og en omsætningshistorik på den enkelte kunde tilgængelig i regnskabet.

En e-faktura er en elektronisk faktura der sendes som fil i stedet for en papirfaktura.

Er ejerens/ejernes andel af finansieringen i virksomheden.

En faktura er et bevis på at der er fundet en handel sted mellem køber og sælger, fakturaen er den regning sælger sender til køber.

Det grønne regnskab er en ekstern rapportering til virksomhedens interessenter. Regnskabet kan også bruges internt til at definerer indsatsområder f.eks. transport eller virksomhedens miljøstyring.

Alle de ting virksomheden skal have penge for, f.eks. salg af vare, renter m.m.

Kredit er et udtryk for en kreditkonto som tilskrives penge.

En kreditnota udstedes hvis der skal ske refundering af tilgodehavende fra sælger til køber.

En kreditor er virksomhedens leverandører

Ved at bruge et kreditorbogholderi i virksomheden, bogføres udgifterne til kreditorerne på den enkelte kreditor, i stedet for direkte på banken. Det betyder at virksomheden løbende har et overblik over de fremtidige betalinger og en betalingshistorik på den enkelte leverandør tilgængelig i regnskabet.

En lønbogholder der har speciale i løn og beskæftiger sig med lønbogholderi

Eksempler: Dataløn (Multidata), Dan løn, Multiløn (Multidata), Microsoft Dynamics C5 løn, Lønservice (Multidata)

Er meromsætningsafgiften altså den afgift der betales af varens salgspris ved salg til forbrugere. Virksomheder betaler moms af forskellen mellem indkøbs- og salgspriser altså merværdien. Handler du med forbrugere altså ikke andre virksomheder, er du forpligtet til at oplyse prisen inkl. moms. Handler du med andre virksomheder skrives prisen gerne eks. moms.

Se tidsfrister for momsindberetninger og betale moms, lønsumsafgift og A-skat her hos skat

Momsregnskabet viser den ind- og udgående moms i virksomheden, samt hvor meget moms der skal betales eller refunderes fra SKAT.

Alt det, som finansierer aktiverne f.eks. egenkapital, kassekredit, varekreditorer og langvarige lån.

Det kan være nødvendigt at lave et perioderegnskab, f.eks. i forbindelse med et møde med banken, ved et perioderegnskab udføres alle de opgaver der normalt laves i forbindelse med et årsregnskab, men det bliver typisk ikke revideret af en revisor.

En postering opstår hver gang der er en transaktion i dit regnskab altså hver gang der debiteres eller krediteres på en konto fra din kontoplan i dit bogholderi. Der kan være flere posteringer på et bilag afhængig af, hvor mange kontonumre bilaget skal deles ud på. Der er som udgangspunkt altid 3 posteringer på et bilag køb/salg, en postering på bankkontoen og en på momskontoen.

Består i at gøre regnskabet færdigt eller at dette fremvises eller sender til investorer eller andre interessenter i virksomheden eller til SKAT.

Revision har til formål at sikre et retvisende billede af virksomhedens økonomi, ved at revidere virksomhedens regnskab i forbindelse med afslutningen af virksomhedens regnskabsår.

Er den assistance en revisor yder i forbindelse med f.eks. dit årsregnskab.

Godkendelse af selskabets årsregnskab af den tilknyttede revisor. I forbindelse med dette kan revisor tilknytte kommentarer, hvis der er forhold i regnskabet som revisor mener, er relevante i forbindelse med godkendelsen af regnskabet.

Told er en afgift, på importerede og i sjældne tilfælde eksporterede varer. Hvis der er tale om omfattende told afgifter kan det være nødvendigt med en revisor med speciale i told.

Alle de ting du skal betale altså dine forpligtelser, husleje, bil forsikring, afgifter og vare du har købt m.m.

(eXtensible Business Reporting Language)
Et internationalt filformat som bl.a. bruget til at indrapporterer virksomhedens årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kontakt os for en uforpligtende snak og få et bud på hvordan vi kan hjælpe dig med en løsning.

Relaterede artikler

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL? #ASKMORE

Få et uforpligtende møde

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af lønadministration, lønvikarer og HR