AMESTO ACCOUNTHOUSE

Simplifying business.

Hjem » Om os » Mission og vision

Mission, vision og grundholdninger

Mission.

Amesto Payroll hjælper virksomheder med at sikre en stabil og rentabel drift. Det gør vi som leverandør af kvalitetsprodukter og serviceydelser, der gør drift af virksomhed enklere og lettere for vores kunder.

Vision.

Amesto AccountHouse vil være med til sikre en stærk fremtidig koncern gennem intelligent og ambitiøs arbejdsindsats. Vi vil sikre dette gennem fortsat kontrolleret vækst og øget konkurrenceevne.

Vores grundholdninger.

Kunden i centrum

Amesto tilstræber en markedsorienteret filosofi. Vores målsætning er at give vores kunder den bedst mulige service. De, der arbejder tættest på kunderne, kan påvirke kundernes oplevelse af Amesto. Derfor skal vores medarbejdere have frihed, myndighed og ansvar for at handle.

Perfektion, professionalisme og service

Vi ønsker, at Amesto skal være kendt for sin dygtighed. Det indebærer:

  • At føre an i udviklingen inden for vores driftsområder.
  • At være opmærksomme på konkurrenternes fremskridt og tilegne os og forbedre de ønskede ændringer.
  • At producere og tilbyde kvalitetsprodukter og serviceydelser med den bedste teknologi til den lavest mulige pris.
  • At optræde professionelt over for markedet og over for kollegaer, så det er en fornøjelse at være ansat i vores koncern.

Omkostningsbevidsthed og ressourceoptimering

Amesto skal skabe resultater med et lavere ressourceforbrug end vores konkurrenter. Vi skal altid afprøve metoder og teknikker og benytte mere rationelle arbejdsmetoder. Amesto skal investere intensivt i de udvalgte markeder, hvor der forekommer vækstmuligheder, og vi skal prioritere nødvendige investeringer for at skabe resultater.

Retfærdige aftaler for kunder og leverandører

Vi ønsker at have klare, retfærdige aftaler med kunder og leverandører. Vi sælger vores egne services og taler ikke ufordelagtigt om vores konkurrenter. For at bevare vores integritet modtager vi ikke gaver fra vores kunder (ud over almindelige, mindre opmærksomheder).

Åbenhed, kommunikation og medbestemmelse

Alle ansatte har ret til at få så meget at vide om koncernens politik og planer, som det er muligt at offentliggøre uden at skade konkurrenceevnen. Vi ønsker at sikre samråd og medindflydelse ved beslutninger på alle niveauer, og vores kommunikation skal være objektiv og forståelig.

Alle ansatte kender vores mission og vision og efterlever vores værdier: Kvalitet, Fleksibilitet og Kommunikation.

Effektiv ledelse

Vores succes afhænger af en intelligent og ambitiøs ledelse, som kan gøre hver eneste Amestoansat til en entusiastisk medarbejder. En leder skal se koncernens behov som helhed, være kreativ og være åben for ideer, uanset hvor de kommer fra.

Forpligtelser overfor ejere og samfund

Amestos medarbejdere skal være gode samfundsborgere i det lokale og nationale miljø. Vores selskaber og vores medarbejdere har forpligtelser over for aktionærerne (Amesto Group), som har skabt grundlaget for vores arbejdspladser. Dette forpligter os til at:

  • Tage vare på de midler, som vi er blevet betroet.
  • Sørge for udbytte af den investerede kapital.
  • Udnytte mulighederne for en fortsat lønsom vækst.

Respekt for individet – Vilje til omstilling

Det er vores mål at få medarbejderne til at trives ved at behandle hver enkelt individuelt og med respekt. Medarbejderne skal opfordres til at udvikle deres evner, og vi skal tilstræbe ansættelsessikkerhed i koncernen. Medarbejderne skal være fleksible og skal kunne tilpasse sig nye stillinger og opgaver for at kunne varetage koncernens interesser.

Forretnings- og resultatorientering

Vi ønsker, at vores medarbejdere skal have udviklingspotentiale, og at de udviser en resultatorienteret holdning.

Har du nogle spørgsmål? #askmore

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af løn og HR