Regnskabsloven er blevet ændret – Vi giver dig et overblik så du er up to date

Lovændringen for årsregnskabsloven trådte i kræft 1. juli 2015 og du skal tilpasse din årsrapport for dette år hvis dit regnskabsår er begyndt 1. januar 2016 eller senere.

Hvad er f.eks. blevet ændret?

 • Holdingselskaber kan være underlagt strammere regler til deres regnskaber.
 • Der skal være en årlig revurdering af scrapværdier /restværdier på im – og materielle anlægsaktiver som måske resultere i et bedre resultat og lavere afskrivninger.
 • Oplysningskrav til små virksomheder er ændret så flere noteoplysninger kan undlades.
 • Det er slut med at indregne forslag til udbytte som gældsforpligtelse.
 • Ved at forhøje størrelsesgrænser i årsregnskabsloven opnår flere virksomheder at være omfattet af færre regnskabsregler.

Når du ændre i dit regnskab skal du være opmærksom på om det får betydning f.eks. for din finansiering i banken eller udskydelse af købesum ved overdragelse af virksomhed.

DIGITALT BOGFØRINGSMATERIALE

Bogføringsmateriale (fra de sidste 5 år) kan nu ligge på en server hvor som helst i verden. Så længe du overholder reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale udenfor Danmark. Dette gælder også digitalt materiale

Hvornår skal du aflevere din årsrapport?

Seneste 5 måneder efter det pågældende regnskabsår er udløbet skal din årsrapport være modtaget af Erhvervsstyrelsen og den skal være digital. Du har overholdt fristen for indsendelse hvis den er modtaget hos Erhvervestyrelsen senest kl. 24:00 på den dato fristen er sat. Ligger fristen på en helligdag eller andet er det først kommende hverdag herefter der er sidste frist.

Regnskabsår 2015/2016 Regnskabsklasse B og C
01-07-2015 – 30-06-2016 30-11-2016
01-10-2015 – 30-09-2016 28-02-2017
01-01-2016 – 31-12-2016 31-05-2017

Rentesatser ved frivillig indbetaling af restskatter samt overskydende skat.

Overholder du ikke fristen for indsendelse vil du modtage et påkrav i din digitale postkasse om, at få indsendt din årsrapport inden 8 dage.

Fortsætter du med ikke at overholde fristen vil alle medlemmer af bestyrelsen af virksomheden modtage en afgift som regnes fra den oprindelige frist for indsendelse samt en frist på 4 uger til at få bragt alt i orden. Sker dette ikke risikerer du, at selskabet sendes til skifterette som tvangsopløser selskabet uden yderligere varsel

AFGIFTER VED OVERSKRIDELSE AF INDSENDELSESFRIST:

 1. påbegyndte mrd. / kr. 500,-
 2. påbegyndte mrd. / kr. 2.000,-
 3. påbegyndte mrd. / kr. 3.000,-

Satserne er pr. selskab og pr. medlem af bestyrelsen og kan derfor blive til en betydelig sum for den enkelte.

Ledelsen har det overordnede ansvar, men hvem har ansvar for hvad?

Uanset om virksomheden har ekstern partner til at forestå indberetningen eller ej er det ledelsen der har ansvaret for det som bliver indberettet.

Hvis der er afholdt en generalforsamling er det dirigenten som bekræfter med sin underskrift af årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelse samt at årsrapporten fremlagt og godkendt på generalforsamlingen i henhold til love og vedtægter.

Den er indberetter årsrapporten til Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at den er behørigt underskrevet efter gældende regler og at det er den endelige årsrapport der bliver indsendt rettidigt.

Hvem skal underskrive årsrapporten?

 • Alle medlemmer af ledelsen f.eks. bestyrelse og direktion
 • Revisor ved evt. påtegning
 • Dirigent ved generalforsamling som står inde for, at årsrapporten er godkendt efter gælden regler.
 • Indberetter står inde for over for Erhvervsstyrelsen, at alle der skal underskrive årsrapporten har underskrevet den.

Der skal i virksomhedens arkiv være et eksemplar af den indsendte årsrapport med alle underskrifter enten fysiske, digitale, som pdf-fil eller digital signatur.

Hvis Erhvervestyrelsen udtager virksomheden til stikprøvekontrol kan de bede om at se den underskrevne årsrapport.

Relaterede artikler

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL? #ASKMORE

Få et uforpligtende møde

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af lønadministration, lønvikarer og HR