Amesto AccountHouse

Få rådgivning og advokathjælp

Hjem » Specialistydelser » Rådgivning og advokathjælp

Amesto ACCOUNTHOUSE

Få rådgivning og advokathjælp

Den nuværende situation er vanskelig. Vi er i en situation, som ingen af os kunne have forberedt os på, men fra Amestos side vil vi forsøge at hjælpe små og store virksomheder så vidt muligt – på kort og lang sigt.

Vi har derfor sammensat et team af rådgivere, der kan håndtere spørgsmål og hjælpe med handlinger på flere områder.

Derudover har vi indgået et partnerskab med Advodan i Glostrup, der har lang erfaring med at yde juridisk ekspertbistand til virksomheder i udfordrende situationer.

I Amesto følger vi regeringens foranstaltninger og krisepakker, og vi ønsker at sikre, at virksomheder modtager rådgivning og bistand relateret til rettigheder og muligheder for deres virksomheder.

Vi tilbyder i øjeblikket den første times rådgivning uden beregning.

Løn, HR og Personale

Rådgivning om regler vedrørende afskedigelser og hjemsendelse
Lønberedskab
Opfølgning i forhold til hjælpepakker
Vedligeholdelse og rapportering af pension og forsikringer

Likviditetssituation

Kortlægge de muligheder, der ligger i regeringens krisepakke for din virksomhed
Er der alternative finansieringsløsninger på markedet?
Omkostningsanalyse – vi ser på, hvordan du kan reducere omkostningerne på kort sigt
Kortsigtede og langsigtede foranstaltninger til forbedring af likviditeten

DAGLIG LEDELSE OG BESTYRELSE

Hvad skal jeg som leder eller bestyrelsesmedlem tænke på?
Hvilket handlerum har du, og hvilke regler skal du følge?
Hjælp til formaliteter og information til interesserede parter

JURIDISK BISTAND

For at give dig let adgang til juridisk assistance har vi indgået en aftale med Advodan i Glostrup. De hjælper med blandt andet håndtering af kontrakter og arbejdsret.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL? #ASKMORE

Vi er her for dig.